Close

Magnolia Liliflora Nigra 60-80 cm

100.00 lei fara TVA
Close

Magnolia Betty 70-100 cm

100.00 lei fara TVA
Magnolia Stellata 60-80 cm
Close

Magnolia Stellata 70-100 cm

100.00 lei fara TVA
Close

Magnolia Soulangeana 70-100 cm

100.00 lei fara TVA
Close

Hibiscus Sanchoyo 80-100 cm

20.00 lei fara TVA
Close

Rasad de Tuia Biota 40 cm

3.00 lei fara TVA
Close

Platan 1.8-2 m

100.00 lei fara TVA
Close

Catalpa 1.8-2 m

100.00 lei fara TVA
Mesteacan 2-2
Close

Mesteacan 1,8-2 m

100.00 lei fara TVA
Cupressocyparis leylandii 40-50 la ghiveci
Close

Cupressocyparis leylandii 70-90 cm la ghiveci

40.00 lei fara TVA
Close

Tuia Aurea Nana 40 cm

30.00 lei fara TVA
Close

Piracanta orange 70-100 cm

30.00 lei fara TVA

/ 5.